ОЛЕАГИНО̀ЗЕН

ОЛЕАГИНО̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Спец. 1. Масловиден.

2. Маслодаен.

—От лат. oleaginus 'маслинен, маслинов'.

Списък на думите по буква