ОЛЕВЕНЯ̀

ОЛЕВЕНЯ̀ СЕ. Вж. олевенявам се.

Списък на думите по буква