ОЛЕВЕНЯ̀ВАНЕ

ОЛЕВЕНЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от олевенявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква