О̀ЛЕВИ

О̀ЛЕВИ, мн. няма, м. Диал. Дебел шаяк; аба.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква