ОЛЕВЯ̀ВАНЕ

ОЛЕВЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от олевявам. Недоволството се събира в буреносни облаци в широките слоеве на населението, бунтът клокочи и зрее. Олевяването на масите става стихийно. Раб., 1931, бр. 1, 2. Олевяването на масите може да повлияе на левите среди в Конгреса и да ги накара да вземат положително отношение по въпросите за политически, икономически и социални реформи. Т. Кюранов, АП, 93.

Списък на думите по буква