ОЛЕЖА̀ВАМ

ОЛЕЖА̀ВАМ, ‑аш, несв.; олежа̀, ‑ѝш, мин. св. ‑а̀х, св., прех. Диал. Използвам някакво място за лежане. Пустите наши кадъни, / де, къде сянка дебела, / тие да я олежат. Нар. пес., СбНУ IХ, 69.

ОЛЕЖА̀ВАМ

ОЛЕЖА̀ВАМ СЕ несв.; олежа̀ се св., непрех. Диал. Залежавам се. "Мари мамо, стара мамо, / .. / не съм руйно вино пила, / .. / а най съм се поболяла, / поболяла, олежала, / от Първана, първо любе — / Първан люби друго любе." Нар. пес., СбВСт, 758.

Списък на думите по буква