ОЛЀКВАНЕ

ОЛЀКВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от олеквам.

Списък на думите по буква