ОЛЀКНУВАМ

ОЛЀКНУВАМ, ‑аш, несв. (диал.); олѐкна, ‑еш, мин. св. ‑ах, св., непрех. Олеквам.

ОЛЀКНУВА МИ несв. (диал.); олѐкне ми св., непрех. Олеква ми. Четеш това произведение и теб ти става светло-светло пред очите, олекнува ти на душата, изгубената ти вяра в спасението на човечеството възкръсва. ССГ (превод), III.

Списък на думите по буква