ОЛЀКНУВАНЕ

ОЛЀКНУВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Олекване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква