ОЛЕКОТЯ̀ВАНЕ

ОЛЕКОТЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от олекотявам и от олекотявам се. Олекотяването идва не само от леките вътрешни прегради на апартаментите, а и от рационалната конструкция на самите плочи. НТМ, 1966, кн. 214, 36. Без да знае не съм ли някой нехранимайка или разбойник, .. в тъжното ми състояние ми [беше] показала толкоз добрина и олекотяване. Св. Миларов, СПТ, 113. Олекотяване на отливките. Олекотяване на конструкциите. Начини на олекотяване.

Списък на думите по буква