ОЛЕКЧА̀ВАНЕ

ОЛЕКЧА̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от олекчавам и от олекчавам се. И от град в град ходила е и освобожда‑

вала затворените и окованите и откупвала им от мъчителите олекчаване на свръзките (узите). З. Петров и др., ЧБ (превод), 259. Колко ми се нажали като видях пак тия почтени старци,.. Колко тогава желаях да не се отделям веке от тях и да посветя сичките си грижи за олекчаването на старостта им! Др. Цанков, ТМ (превод), 3.

Списък на думите по буква