ОЛЕЛЀЙКА

ОЛЕЛЀЙКА ж. Диал. Нощна горска птица, чийто крясък наподобява вика "олеле", сякаш плаче дете; олювица, улувица, улулица.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква