ОЛЕЛЀЙКАНЕ

ОЛЕЛЀЙКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от олелейкам; олелечене, олелекане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква