ОЛЕЛЀЧА

ОЛЕЛЀЧА, ‑иш, мин. св. олелѐчих, несв. Диал. Олелекам. Ако ли е нетърпелива [родилката],.., ако непрестанно олелечи и моли за помощ, то тя може изпоплаши колкото са около нея. Й. Груев, КН 7 (превод), 43. Зачто да олелечат толкова горчиво, че по света, както си е сега, не било имало колкото требува въздух за всички гръди, че у него не било имало работа и забавица за всички? Й. Груев, СП (превод), 269.

Списък на думите по буква