ОЛЕО

ОЛЕО-. Първа съставна част на сложни думи със значение "маслен", като олеомаргарин, олеодистеарин, олеография и др.

— От лат. oleum ,масло,.

Списък на думите по буква