ОЛЕОГРАФИЯ

ОЛЕОГРАФИЯ ж. Остар. Печат. 1. Начин на получаване на цветни копия от картини, рисувани с блажни бои.

2. Копие на картина, рисувана с блажни бои, получено по този начин. За тях [гаучосите] писателите пишат сантиментални поеми и романи, а художниците банализират упорито легендарния им бит в безброй картини, които напомнят наивни олеографии. Св. Минков, ДА, 87-88. Всичко беше ново,.. — липсваха евтините олеаграфии, минде‑

рите, тъничките виенски столове с плетени седалища и миризма на яхния. Ем. Станев, ТЦ, 48.

Списък на думите по буква