ОЛЕОМЀТЪР

ОЛЕОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Хим. Уред за измерване плътността на маслата; масломер.

— От лат. oleum 'масло' + метър.

Списък на думите по буква