ОЛЀПВАМ

ОЛЀПВАМ1. ‑аш, несв.; олѐпна, ‑еш, мин. св. олѐпнах, св., непрех. Диал. Залепвам2 (в 1 знач.); прилепвам. Слънцето напича, пот на вадички тече от лицата, ризите олепват по гърба. Н. Тихолов, ДКД, 98.

ОЛЀПВАМ СЕ несв.; олепя̀ се св., непрех. Остар. и диал. 1. Налепвам се, прилепвам се; олепям се. Ръката ся е омокрила, зачтото о нея са ся олепили водни частици. Й. Груев, Ф (превод), 33.

2. Залепвам се, захващам се. По копан, след като разоре бразди за цял ден и пусне кравите на внука си Анко, олепваше се о мотиката все в краката на снаха си. Ил. Волен, БХ, 72-73.

ОЛЀПВАМ

ОЛЀПВАМ2, ‑аш, несв.; олепя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑их, св., прех. Разг. 1. Покривам изцяло някаква повърхност, като лепя върху нея нещо; налепвам, облепвам, олепявам, олепям. Ямата,.., привечер беше готова. Кръстевица изглади стените ѝ, изряза една рогозка, та ги олепи и след това изсипаха вътре пет чувала пшеница. Г. Караславов, ОХ, 379. Под оръфаните ръкави на шаячното сако, прашно, олепено с паяжини по гърба, се подаваха ръкавите на грубата долна риза. Ем. Станев, ИК II, 92. Мократа рохкава пръст,.., веднага олепи с тежки буци гуменките ми. Едва се добрах до жетварите. Н. Тихолов, ДКД, 8. Олепиха оградата с афиши. // Облепвам, уплътнявам. Олепиха прозорците с дунапренени лентички да не духа през зимата.

2. Залепвам, прилепвам, долепвам. По огладената влажна пръст личеха дупките и следите на някакви земни червеи, а наоколо се жълтееше крехка, слабичка тревица,.., олепена о земята и невидяла лъчите на Божието слънце. Ил. Волен, РК, 46.

3. Измазвам с кал; залепвам1. Живееха в края на селото, на един баир.. Къщичката им беше сламена, олепена с кал. Кр. Григоров, ОНУ, 142. олепвам се, олепя се страд. и възвр.

ОЛЀПВАМ

ОЛЀПВАМ3, ‑аш, несв.; олепя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, и олѐпам, ‑аш, мин. св. олѐпах, св., прех. Диал. 1. Наклеветявам; оклепвам, наклепвам. Ганди недочувал, че и джинси пренасял. Ще ги олепят! Непременно! Ще го лашнат в пандиза. В. Пламенов, ПА, 97.

2. Изцапвам, нацарвам, оклепвам. Не скачай в тая кал, цялата ме олепа. Олепах се цялата докато избера по-здравите кайсии. Всичко станало на каша. олепвам се, олепя се и олепам се страд. и възвр.

Списък на думите по буква