ОЛЀПВАНЕ

ОЛЀПВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от олепвам1; залепване2, прилепване.

ОЛЀПВАНЕ

ОЛЀПВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от олепвам2 и от олепвам се; олепяне.

ОЛЀПВАНЕ

ОЛЀПВАНЕ3 ср. Диал. Отгл. същ. от олепвам3 и от олепвам се; оклепване.

Списък на думите по буква