ОЛЀПНА

ОЛЀПНА. Вж. олепвам1 и олепнувам.

Списък на думите по буква