ОЛЕПЯ̀ВАНЕ

ОЛЕПЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Облепване, налепване2; олепване2, олепяне.

— Ст. Младенов, Етимологичен и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква