ОЛЀПЯНЕ

ОЛЀПЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от олепям и от олепям се; налепване2, олепване2, олепяване.

— Ст. Младенов, Етимологичен и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква