ОЛЕТЯ̀ВАНЕ

ОЛЕТЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от олетявам; опадване, окапване, олетяне, олитане.

— Ст. Младенов, Етимологичен и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква