ОЛЀТЯНЕ

ОЛЀТЯНЕ, ср. Диал. Отгл. същ. от олетям; опадване, окапване, олетяване, олитане.

Списък на думите по буква