ОЛЕФЍНИ

ОЛЕФЍНИ, мн., ед. (рядко) олефѝн, м. Хим. Ненаситени мастни въглеводороди от етиленовия ред, получавани при дехидратиране на алкохоли, употребявани при производството на пластмаси, изкуствен каучук, при приготвянето на бензин с високо октаново число и другаде; етиленови въглеводороди, алкени, алкилени. Когато наситените въглеводороди съдържат една двойна връзка, те се наричат етиленови въглеводороди или олефини. Хим. XI кл, 1965, 106.

— От лат. oleum ,масло, + affiniss ,близък,.

Списък на думите по буква