ОЛЍВАНЕ

ОЛЍВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от оливам1 и от оливам се.

ОЛЍВАНЕ

ОЛЍВАНЕ2 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от оливам2; отливане.

ОЛЍВАНЕ

ОЛЍВАНЕ3 ср. Отгл. същ. от оливам се; прекаляване.

Списък на думите по буква