ОЛИВЍН

ОЛИВЍН м. Минер. Скалообразуващ минерал със зелен цвят, който се среща в две разновидности — беден на желязо, използван като суровина за огнеупорни материали, и прозрачен, полускъпоценен камък; перидот. Оливинът се разпознава по мидестия лом и маслиненозеления, жълтозеления до тъмнозеления цвят. Гр. Николаев и ср., ОГ, 199. От няколкото минерала, които влизат в тази група [оливинова група], най-голямо значение има оливинът, наречен още перидот. Ст. Бошев и др., ГГ, 35. Главни минерали, които участвуват в състава на метеоритите, са никелово желязо, оливин и пироксени. Р. Христов и др., Г, 8.

— Фр. olivine или нем. Olivin.

Списък на думите по буква