ОЛИВЍНОВ

ОЛИВЍНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Минер. Който се отнася до оливин. Някои габрови скали съдържат оливин и се наричат оливиново габро. Ст. Бошев и др., ГГ, 41. Оли‑

виновите скали приличат на оливиновите шисти, само че имат масивна текстура. Г. Георгиев, П, 299. Други изоморфни резици са тези на минералите от.. оливиновата група, на амфиболите и др. Г. Георгиев, МП, 103.

Списък на думите по буква