ОЛИГАВЯ̀ВАНЕ

ОЛИГАВЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Олигавяне. Обикновено гнилостните бактерии разрушават най-напред хлабавите тъкани от месестата страна на кожата .. първи признаци на започналото гниене на кожата са олигавяването и потъмняването на месестата страна. Ст. Младенов и др., ОТК, 24-25.

Списък на думите по буква