ОЛИГАРХЍЧЕСКИ

ОЛИГАРХЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до олигархия, който е свързан с олигархия; олигархичен. В градовете отначало господствували главно търговци и лихвари,.., в чиито ръце е бил градският съвет, полицията и всички други учреждения и институти. Ясно е, че тази олигархическа група не е могла да не влезе в остра борба и останалите слоеве на градското население. А. Бешков и др., ИГ, 33. Главно правителствено място станал Сенатът, а избраните от числото на сенаторите сто знатни мъже съставяли върховния съвет, който първоначално имал значение на висше съдилище; отпосле този олигархический съвет заловил в ръцете си всичкото управление. Н. михайловски, РВИ (превод), 48. Ако лицата, които управляват царството са малцина, то такова правление ся нарича олигархическо. Ив. Богоров, ВГД (превод), 109.

Списък на думите по буква