ОЛЍГО

ОЛЍГО-. Първа съставна част на сложни думи със значение малко количество, незначителна част, слабо отклонение на нормите, напр.: олигогалактия, олигодендроцит, олигомиктов, олигонит, олигохромемия и др.

— От гр. |λίγος 'малък' незначителен,.

Списък на думите по буква