ОЛИГОГАЛА̀КТИЯ

ОЛИГОГАЛА̀КТИЯ ж. Мед. Недостиг на мляко у кърмачка.

— От гр. |λίγος 'малък' незначителен, + γάλα, -ακτος 'мляко'.

Списък на думите по буква