ОЛИГОКЛА̀З

ОЛИГОКЛА̀З м. Минер. Минерал с белезникав или зеленикав цвят, съставна част на фелдшпата. Неговият [на Милош Динич] анализ изтъква голямото разнообразие в съставните елементи на тукашния диорит, а именно: .., олигоклаз, апатит. П. Делирадев, В, 46.

— От гр. |λίγος ,малък, незначителен, + κλάσις 'цепене' през фр. oligoclase или рус. олигоклаз.

Списък на думите по буква