ОЛИГОТРО̀Ф

ОЛИГОТРО̀Ф м. Бот. Растение, което вирее на бедна почва.

— От гр. |λίγος 'малък, незначителен' + τροφή 'храна'.

Списък на думите по буква