ОЛИГОТРО̀ФЕН

ОЛИГОТРО̀ФЕН,-фна, ‑фно, мн. ‑фни, прил. Спец. За воден басейн — който е беден на соли и растителен планктон. Олиготрофните водни басейни са характерни за планините. Бедни са или почти лишени от хранителни соли. Водата е с неутрална до леко кисела реакция и е съвсем бистра. Д. Воденичаров и др., ЕБ, 27. Олиготрофно езеро — дълбоко езеро, бедно на растителен планктон, с малка минерализация на водата (с изключение на калций), с равномерно разпределение на кислорода през лятото и зимата. ХТП, 29.

Списък на думите по буква