ОЛИГОФРЀН

ОЛИГОФРЀН м. 1. Мед. Човек, който страда от олигофрения; малоумен, слабоумен.

2. Прен. Пренебр. Глупав човек; глупак. Тези телефонни обаждания му бяха дошли до гуша и сега цялата насъбрала се горчилка се изля в един поток от обидни епитети и прозвища.. — Кой я търси? — попита Благой,.. — Стефан — призна си оня. — Същият, който се обажда вчера,.. — Същият — отвърна Стефан. — Олигофренът. Й. Попов, СЛ, 13-15.

Списък на думите по буква