ОЛИГОФРЀНИЯ

ОЛИГОФРЀНИЯ ж. Мед. Вродено или придобито увреждане на главния мозък, което се проявява с умствена недоразвитост; малоумие, слабоумие.

— Лат. oligofrenia, от гр. |λίγος 'малък' + φρήν 'ум'.

Списък на думите по буква