ОЛИГОХРОМЀМИЯ

ОЛИГОХРОМЀМИЯ ж. Мед. Намаляване на багрилното вещество (хемоглобина) на еретроцитите. Намаление на хемоглобина — олигохромемия (оligochromaemia), се среща често. Ако хемоглобинът спадне под 70%, настъпва малокръвие. М. Василев и др., ВБ, 469.

— Лат. oligochromaemia.

Списък на думите по буква