ОЛИГОЦЀНСКИ

ОЛИГОЦЀНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геол. Който се отнася до олигоцен. Олигоценски отложения у нас има в Родопите, Източна Стара планина, Варненско.

Списък на думите по буква