ОЛИМПИА̀ДА

ОЛИМПИА̀ДА ж. 1. Истор. Състезателни игри, устройвани на всеки четири години в Пелопонеския град Олимпия (в Древна Гърция) в чест на бога Зевс; олимпийски игри. Гръцката антология споменува за един млад козар от Милет,.., който улавял заяците тичешком и на четирсет и шестата олимпиада спечелил .. на олимпийските игри. Ив. Богоров, КП, 21.

2. Международни спортни състезания, провеждани на всеки четири години; олимпийски игри. Първата е била отбелязана през 776 год. пр. н. е. ВН, 1960, бр. 2796, 4. С тая .. победа ние се класирахме на пето място в турнира — по-добре отколкото на олимпиадата в Хелзинки, на която взехме седмо място. П. Вежинов, ДМ, 72. — Ние, уругвайците, сме страстни спортисти,.. и затова не бива да ви се вижда никак чудно, че аз заключих за три месеца клиниката си в Монтевидео и отидох на олимпиадата в Берлин. Св. Минков, ДА, 41. Зимна олимпиада. Лятна олимпиада.

3. Разш. Периодично провеждани в няколко степени национални състезания по основни учебни дисциплини, като български език, математика, химия и др. В средните училища редовно се провеждат математически олимпиади в няколко кръга. Тази сериозна и отговорна проява помага да се открият учениците с най-добри математически качества. Вселена 69, 6. Конкурсните задачи,

които поместваме във всяка книжка, са една истинска задочна математическа олимпиада. Матем., 1967, кн. 2, 31.

4. Истор. У древните гърци — мярка за време, равняваща се на четири години. Имя олимпиада много често нахождаме в старите истории. Една олимпиада четири години сочиняваха. Ем. Васксидович, ПП (превод), 72. Олимпийските игри са празнували през секи четири години и по тези четирилетни периоди или олимпиади гърците смятали своето леточисление. Н. Михайловски, РВИ (превод), 73.

5. Остар. Периодично провеждано състезание в областта на театралното изкуство. Управлението на Петроградските академически театри е получило предложение да участвува в Парижката международна театрална олимпиада. К, 1926, бр. 74, 3.

— Други (остар.) форми: олимбияда и олимпияда. — От гр. собств. през фр. olympiade или рус. олимпиада.

Списък на думите по буква