ОЛИСЯ̀ВАМ

ОЛИСЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; олисѐя, ‑ѐеш, мин. св. олися̀х, прич. мин. св. деят. олися̀л, ‑а, ‑о, мн. олисѐли, св., непрех. 1. Обикн. за мъж — окапва ми, опадва ми косата, ставам лис; оплешивявам. Косата му капеше и той олися съвсем. Д. Янакиев, Х, 41.

2. Прен. Обикн. за земна повърхност — оставам без растителност; оголвам се. Ден подир ден свличали трупи към пещите за катран и дървени въглища.. и все повече олисявали скатовете на планината, все по-стръвно секачите лазели нагоре. Ст. Станчев, ПЯС, 108. Там, където беше хряскала брадвата на Мехмед, стърчаха потъмнели ниски дънери. Калето беше доста олисяло. Ст. Станчев, НР, 98.

Списък на думите по буква