ОЛИСЯ̀ВАНЕ

ОЛИСЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от олисявам; оплешивяване. Потенето на главата и постоянното ѝ въртене довеждат до опадване на косата в тилната област (олисяване). К. Рашков и др., ДБ, 210.

Списък на думите по буква