ОЛИСЯ̀ЛОСТ

ОЛИСЯ̀ЛОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от олисял; олисяване, оплешивяване. Мъча се да посрещна геройски удара на съдбата:.. Собствената ми физиономия върху никела на настолната лампа този път изглежда чисто и просто глупава. Глупава и обкръжена с равни полоси от олисялост и безпощадно прошарени кичури. К. Грозев, СбХС, 209.

Списък на думите по буква