ОЛИХВЯ̀

ОЛИХВЯ̀. Вж. олихвявам.

Списък на думите по буква