ОЛИХВЯ̀ВАНЕ

ОЛИХВЯ̀ВАНЕ ср. Икон. Отгл. същ. от олихвявам и от олихвявам се. Олихвяване на влог.

Списък на думите по буква