ОЛИЦЕТВОРЯ̀

ОЛИЦЕТВОРЯ̀. Вж. олицетворявам.

Списък на думите по буква