ОЛИЦЕТВОРЯ̀ВАНЕ

ОЛИЦЕТВОРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от олицетворявам и от олицетворявам се.

Списък на думите по буква