ОЛИЧА̀ВАНЕ

ОЛИЧА̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от оличавам и от оличавам се; разхубавяване, заличаване3, украсяване.

— Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква