ОЛМА̀З

ОЛМА̀З нареч. Остар. и диал. Невъзможно. Екзархията след Орткьой се бе пренесла в тая махала подир дълги истории "алатурка": да бъдела в средището на града — олмаз, не бива много близо до европейските посолства, може да става шушу-мушу. Хр. Бръзицов, НЦ, 339-340.

— Тур. оlmaz.

Списък на думите по буква