ОЛО̀В

ОЛО̀В м. Остар. и диал. Мрежа за ловене на големи риби по Дунава.

— Т. Панчев, Допълнение към българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква